Minimalna prędkość internetu w Wielkiej Brytanii - nowe prawo.

Od pierwszego Marca 2019 w Wielkiej Brytanii obowiązuje nowe prawo dotyczące prędkości szerokopasmowego internetu.
Od tej daty bowiem, dostawcy mają obowiązek zagwarantować Klientowi minimalną prędkość internetu.
Jeśli prędkość internetu spadnie poniżej zagwarantowanego minimum, dostawca będzie miał jeden miesiąc na poprawę.
Jeśli tego nie dokona, Klient będzie miał prawo do odstąpienia od umowy i to bez kar.
Ponadto dostawca internetu, będzie miał obowiązek poinformowania o minimalnej prędkości internetu w okresie zwiększonego ruchu, czyli np. wieczorem.

Czekamy na takie rozwiąznie w Polsce.